logo

Welcome to amazing world of Taste and Tastemakers.વાનગી

વ્યંજન

ખજુરના લાડુ

વાનગીનો પ્રકાર : ફરાળી, ફ્યુઝન

વ્યંજનનો પ્રકાર : મિષ્ટાન

મુખ્ય સામગ્રી : સીડલેસ ખજુર, ઘી

ખજુરના લાડુ


click anyware to close

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૧૦ થી ૧૫ મિનીટ

સર્વીગ : ૧૫ થી ૨૦ નંગ

પુર્વતૈયારી : નથી જરૂરી

લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૧૦ થી ૧૫ મિનીટ

પુર્વતૈયારી : નથી જરૂરી

સર્વીગ : ૧૫ થી ૨૦ નંગ

લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

સામગ્રી : (ચેક-લિસ્ટ ફોર્મેટ)

ખજુરના લાડુ : સામગ્રી
૫૦૦ ગ્રામ સીડલેસ ખજુર, ૧૦૦ ગ્રામ ખાંડ પાવડર, ૨૫ ગ્રામ સુંઠ પાવડર, ૧૦ ગ્રામ ગંઠોડા પાવડર, ૧૦૦ ગ્રામ કોપરાનું છીણ, ૩ થી ૪ ટેબલ સ્પુન ઘી, ૧/૨ ટેબલ સ્પુન ખસખસ

બનાવવાની પદ્ધતિ :

૧ ) ૫૦૦ ગ્રામ ખજૂરને ધોઈ કોરી કરી લો. ખજૂર કોરી થઈ ગયા પછી તેને ૩ થી ૪ ટેબલ સ્પૂન ઘીમાં ધીમી આંચે નરમ થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહો.

૨ ) પછી તેમાં ૨૫ ગ્રામ સૂંઠ પાવડર, ૧૦ ગ્રામ ગંઠોડા પાવડર, ૧૦૦ ગ્રામ કોપરાનું ચીણ નાખી બરાબર મિકસ કરો. ૨ થી ૩ મિનિટ ગેસ પર ધીમી આંચે રાખીને હલાવો. ગેસને બંધ કરી દો.

૩ ) તેમાં ૧૦૦ ગ્રામ ખાંડ પાવડર નાખીને હલાવો અને એકદમ મિકસ કરી દો.

૪ ) સાધારણ ઠંડુ પડે પછી તેના મધ્યમ કદના લાડુ વાળો.

૫ ) વાળેલા લાડુને ખસખસ તથા કોપરાનું છેણ લગાવો.

૬ ) લાડુ તૈયાર.

Key Words: ખજુરના લાડુ, ખજુર, ખજુરની મિઠાઇ, ખજુર મિષ્ટાન, shivratri special, Farali Thali

You may also like:

ઉંધીયુ (Undhiyo)

ઉંધીયુ (Undhiyo)

ગુજરાતી વ્યંજન

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૫૦ થી ૬૦ મિનીટ
સર્વીગ : ૮ થી ૧૦ વ્યક્તિ માટે
વાનગીનો પ્રકાર : ગુજરાતી
વ્યંજનનો પ્રકાર : મુખ્ય ભોજન
લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

Cook Now »

સુરતી ઘારી

સુરતી ઘારી

ગુજરાતી વ્યંજન

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૪૦ થી ૫૦ મિનિટ
સર્વીગ : ૧૦ થી ૧૨ નંગ
વાનગીનો પ્રકાર : ગુજરાતી
વ્યંજનનો પ્રકાર : મિષ્ટાન
લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

Cook Now »

ચોખાનું ખીચું

ચોખાનું ખીચું

ગુજરાતી વ્યંજન

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ
સર્વીગ : ૪ થી ૫ વ્યક્તિ માટે
વાનગીનો પ્રકાર : ગુજરાતી
વ્યંજનનો પ્રકાર : નાસ્તો
લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

Cook Now »

ઘઉંનો ડાયેટ ચેવડો / ભેળ

ઘઉંનો ડાયેટ ચેવડો / ભેળ

ડાયેટ વ્યંજન

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૧૨ થી ૧૫ મિનિટ
સર્વીગ : ૪ થી ૫ વ્યક્તિ માટે
વાનગીનો પ્રકાર : ડાયેટ
વ્યંજનનો પ્રકાર : ડાયેટ, નાસ્તો
લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

Cook Now »

પાલક પનીર

પાલક પનીર

પંજાબી વ્યંજન

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ
સર્વીગ : ૫ થી ૭ વ્યક્તિ માટે
વાનગીનો પ્રકાર : પંજાબી
વ્યંજનનો પ્રકાર : મુખ્ય ભોજન
લેવલ ઓફ કુકીંગ : સરળ

Cook Now »

વરાની (પ્રસંગની) દાળ

વરાની (પ્રસંગની) દાળ

ગુજરાતી વ્યંજન

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ
સર્વીગ : ૮ થી ૧૦ વ્યક્તિ માટે
વાનગીનો પ્રકાર : ગુજરાતી
વ્યંજનનો પ્રકાર : મુખ્ય ભોજન
લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

Cook Now »

વાનગીકાર

Queen's Kitchen
Queenskitchen.in Family

રેટ ધ રેસીપી

Rating Under Update!

તમારી કોમેન્ટ/મંતવ્ય:પોપ્યુલર વાનગીઓ

બધી પોપ્યુલર વાનગીઓ »

ટોટલ વિઝીટર્સ : 227879
Copyright 2015-2019 Queenskitchen.in, All rights reserved.
Powered by Mitraa Solutions