logo

Welcome to amazing world of Taste and Tastemakers.

સર્ચ પરિણામ: “Gujiya”

“Gujiya” સર્ચ માટે ટોટલ 1 વાનગીઓ.

ghughara-karanji

ઘુઘરા

ગુજરાતી વ્યંજન

બનાવવામાં લાગતો સમય : ૫૦ થી ૬૦ મિનીટ
સર્વીગ : ૧૫ થી ૧૭ નંગ
વાનગીનો પ્રકાર : ગુજરાતી
વ્યંજનનો પ્રકાર : મિષ્ટાન
લેવલ ઓફ કુકીંગ : મધ્યમ

Cook Now »

સર્ચ પરિણામ: “Gujiya” | Queenskitchen.in
ટોટલ વિઝીટર્સ : 232290
Copyright 2015-2019 Queenskitchen.in, All rights reserved.
Powered by Mitraa Solutions